UNGDOMSUDDANNELSER

MENU
forsideuddannelserungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelser i Slagelse

 

På ungdomsuddannelserne i Slagelse, er der mulighed for at studere HHX, HTX, STX eller en erhvervsrettet uddannelse. Ungdomsuddannelserne er samlet og centralt placeret, hvilket giver god adgang til transportmuligheder.De fire uddannelsesretninger

 

Slagelse Gymnasium (STX) og Selandia (HHX og HTX) har indgået et særligt samarbejde med Slagelse Talent og Elite omkring talenter på tværs af uddannelserne. Fire udvalgte studieretninger giver mulighed for morgentræning og fællesundervisning i faget Dansk. De fire udvalgte linjer er:

 

 

STX: 

 

Samfundsfag A - Idræt A - Matematik B

 

Matematik A - Fysik B - Kemi B

 

HTX: 

 

Der er en ny linje på vej - opdateres snarest

 

HHX: 

 

Økonomi og marketing: Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

 

 

 

Ved valg af andre studieretninger afhænger deltagelse af morgentræning af dit skema. Du kan dog stadig få gavn af alle de andre muligheder, der er i Slagelse Talent og Elite.

 

Erhvervsuddannelse

 

Hvis du ønsker en erhvervsuddannelse, kan du ligeledes få mulighed for morgentræning. Ved atleter på erhvervsuddannelserne ligger vi, i samarbejde med skolen, en individuel karrirereplan for hver atlet og hjælper med praktikpladser der har forståelse for de sportslige behov.

Team Danmark foldere

Herunder findes to foldere fra Team Danmark, som giver guidelines til dig på en erhvervsuddannelse. I ”Få tid til din sport med en erhvervsuddannelse” kan du læse om, hvordan du kan kombinere uddannelse og sport. ”Få en vinder på holdet” er henvendt til virksomheder, om muligheder og fordele ved at have en praktikant, som dyrker sport på højt niveau. Denne kan du med fordele vise til de virksomheder, hvor du søger praktikplads.

Tid til din sport!

En vinder på holdet!

© 2015 - 2019 SLAGELSE TALENT OG ELITE