UNGDOMSUDDANNELSER

MENU
forsideuddannelserungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelser i Slagelse

 

På ungdomsuddannelserne i Slagelse, er der mulighed for at studere HHX, HTX, STX eller en erhvervsrettet uddannelse. Ungdomsuddannelserne er samlet og centralt placeret, hvilket giver god adgang til transportmuligheder.De fire uddannelsesretninger

 

Slagelse Gymnasium (STX) og Selandia (HHX og HTX) har indgået et særligt samarbejde med Slagelse Talent og Elite omkring talenter på tværs af uddannelserne. Fire udvalgte studieretninger giver mulighed for morgentræning og fællesundervisning i faget Dansk. De fire udvalgte linjer er:

 

 

STX: 

 

Samfundsfag A - Idræt A - Matematik B

 

Matematik A - Fysik B - Kemi B

 

HTX: 

 

Kroppens Videnskab i Praksis: Biotek A - Idræt B

 

HHX: 

 

Økonomi og marketing: Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

 

 

 

Ved valg af andre studieretninger afhænger deltagelse af morgentræning af dit skema. Du kan dog stadig få gavn af alle de andre muligheder, der er i Slagelse Talent og Elite.

 

Erhvervsuddannelse

 

Hvis du ønsker en erhvervsuddannelse, kan du ligeledes få mulighed for morgentræning. Ved atleter på erhvervsuddannelserne ligger vi, i samarbejde med skolen, en individuel karrirereplan for hver atlet og hjælper med praktikpladser der har forståelse for de sportslige behov.

© 2015 SLAGELSE TALENT OG ELITE