Sådan behandler vi dine personoplysninger

1. Introduktion

1.1 Slagelse talent og elite (herefter "Slagelse talent og elite") er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du afgiver, når du ansøger om optagelse, via ansøgningsformularen på https://slagelsetalentogelite.dk/optagelse eller kontakter os på mail eller telefon.

1.2 Denne privatlivspolitik beskriver formålene med vores behandling af dine personoplysninger, hvem der modtager dine personoplysninger samt hvilke rettigheder du har. Hvordan politikken gælder for dig, vil afhænge af den måde, du benytter Slagelse talent og elite på. Hvis du f.eks.:

Registrerer dig og uploader din ansøgning. – Her godkender du samtidig vores betingelser; “Aftale for benyttelse af Slagelse talent og elite” samt at træner og vejledere på Slagelse Talent og Elite, ser dine data Deltager i et program sammen med eller for Slagelse Talent og Elite. Accepterer at min anbefalede træner ser mine data.

2. Personoplysninger

2.1 Vi behandler de oplysninger, du har afgivet, og det er typisk almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse mm. samt din Team Danmark anbefaling, din trænerudtalelse og din motiverede ansøgning, som alle tre er modtaget som pdf-filer.

3. Formål og behandlingsgrundlag

3.1 Vi benytter dine oplysninger, når du registrerer dig hos Slagelse talent og elite, så vi kan:

behandle din ansøgning leverer ydelser til dig fx hvis du har givet samtykke hertil, udsendelse af nyhedsbreve eller tilbud. Vi behandler også dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at levere de øvrige services som vi tilbyder, herunder arrangementer internt og eksternt i foreningen Slagelse talent og elite samt andre services såsom tøjbestilling,

3.2 Vores grundlag for at behandle dine personoplysninger, er det samtykke du har givet ved registrering hos Slagelse talent og elite.

3.3 Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger tilbage. Tilbagetrækning af samtykket sker alene med virkning for fremtiden, og såfremt der ikke eksisterer et alternativ behandlingsgrundlag, kan tilbagetrækningen medføre, at Slagelse talent og elite ikke vil kunne gennemføre din bestilling om deltagelse i et arrangement med dig som deltager og eller arrangør.

4. Modtagere af personoplysninger

4.1 I forbindelse med din ansøgning modtager og behandler Slagelse talent og elite dine data.

Herudover deles dine data med:

KMD A/S – Når vi modtager din ansøgning sender vi den videre til KMD som står for sagsbehandlingen. https://www.kmd.dk/ Holdsport.dk ApS – Nogle af dine data bliver anvendt af holdsport.dk, som står for bl.a. inddrivelse af kontingent til Slagelse Talent og Elite samt indbyrdes kommunikation mellem elever og vejledere. Desuden står holdsport.dk for organisering af møder og træninger. I fremtiden kommer holdsport også til at stå for tøjbestilling til eleverne. https://holdsport.dk/ Syncronet ApS – Udvikling og vedligehold af hjemmeside og ansøgningssystem https://syncronet.dk/ One.com – Databehandler og hostingservice. https://one.com

4.2 De data du uploader eller på anden vis deler med Slagelse talent og elite, accepterer du, at Slagelse Talent og Elite kan overbringe til deres samarbejdspartner jf. pkt. 4.1.

4.3 Herudover vil kontaktoplysningerne blive videregivet til vores serviceleverandører (også betegnet databehandlere) såsom cloud computing leverandører, som leverer it- infrastrukturen, hvorpå vores hjemmeside og systemer er opbygget og hostet, og til offentlige myndigheder eller lignende organer, når dette følger af lovgivningen.

5. Opbevaringsperiode og sikkerhed

5.1 Dine data opbevares kun i overensstemmelse med den aftale du indgår med Slagelse Talent og Elite, hvilket vil sige i 3 år efter vores samarbejde er ophørt. Ved ophør af samarbejde vil dine data ikke mere være synlige offentligt men kun blive gemt jf. lov om aftale.

5.2 Dine personoplysninger opbevares og transmitteres krypteret og såvel transmission som opbevaring foregår i et lukket netværk.

6. Dine rettigheder

6.1 Du har til en enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem der modtager personoplysninger om dig, i det omfang vi videregiver personoplysninger. Du kan modtage en kopi af de oplysninger, vi har gemt om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

6.2 Du har til enhver tid ret til at anmode om at få berigtiget, ændret eller opdateret dine oplysninger, hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

6.3 Du har til enhver tid ret til at anmode om at få anonymiseret dine oplysninger, hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til eller at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at anonymisere dine personoplysninger. Det gælder fx hvis du trækker dit samtykke tilbage.

6.4 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

6.5 For at udøve ovenstående rettigheder, venligst kontakt os:

Center for kultur, fritid og borgerservice Att: Slagelse Talent og Elite Gørtlergade 4 DK-4200 Slagelse

mail: majbf@slagelse.dk

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger eller med en indsigelse undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og behandler eller gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

6.6 Hvis du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger i strid med lovgivningen, har du ret til at indgive klage til Datatilsynet.

Datatilsynet Borgergade 28 5. 1300 København K Tlf. +45 33193218

E-mail: dt@datatilsynet.dk

7. Ændring af privatlivspolitikken

7.1 Det kan forekomme, at vi ændrer vores privatlivspolitik, men du kan altid tilgå en opdateret version af vores privatlivspolitik på slagelsetalentogelite.dk/privatlivspolitik

8. Kontaktoplysninger

Center for kultur, fritid og borgerservice Att: Slagelse Talent og Elite Gørtlergade 4 DK-4200 Slagelse

mail: majbf@slagelse.dk

9. Cookies

9.1 En cookie er en tekstfil, som indeholder en lille mængde data, som bliver downloadet og gemt i den browser eller enhed, du benytter, når du besøger slagelsetalentogelite.dk.

9.2 De cookies, vi gør brug af kaldes "session cookies". "Session cookies" er til for at holde styr på, hvad du har gør på hjemmesiden samt at det vi gerne vil have du oplever ved brug af vores hjemmeside, mens du navigerer rundt på hjemmesiden. "Session cookies" gemmes ikke på din PC, men forsvinder når du lukker din webbrowser.

9.3 Du har altid mulighed for at slette cookies fra din computer. Du kan også ændre dine browserindstillinger for at begrænse hvilken type cookies, der kan sættes. Disse indstillinger findes typisk under ’Funktioner/Indstillinger’ eller noget tilsvarende i din browser.

9.4 Ønsker du slet ikke, at der sættes cookies på din computer, skal du slå cookies fra i din browser. Vær opmærksom på, at hvis du ændrer dine indstillinger og blokerer for cookies, kan det betyde, at visse funktioner på Slagelsetalentogelite.dk ikke vil fungere, og du vil ikke kunne gøre brug af alle de funktioner, som vores hjemmeside tilbyder.

Center for kultur, fritid og borgerservice Att: Slagelse Talent og Elite Gørtlergade 4 DK-4200 Slagelse

mail: majbf@slagelse.dk

Data Anonymisering Sletning
Ansøgning 3 år efter inaktiv - lov om aftale eller omgående ved tilbagekald af tilsagn
mail til Slagelse talent og Elite 3 år efter inaktiv - lov om aftale eller omgående ved tilbagekald af tilsagn
Telefon Omgående
Afvist ansøgning Omgående
Selv afvist/tilbagekaldt ansøgning eller opfordring Omgående
upload af data 3 år efter inaktiv - lov om aftale eller omgående ved tilbagekald af tilsagn
APPENDIKS A
Brug af underdatabehandlere
Leverandør Land Datalokation Lovligt grundlag for processering udenfor EU Funktion Opdateret Revideret
One.com A/S DK EU/EØS Modtagelse og opbevaring af ansøgeres data 01.12.2020 01.12.2020
KMD A/S DK EU/EØS Sagsbehandling 01.12.2020 01.12.2020
Google Apps IR EU/EØS Eks. og int. kommunikation 25.09.2020 25.09.2020
Syncronet ApS DK EU/EØS Udvikling og håndtering af ansøgningssystem 01.12.2020 01.12.2020
Holdsport.dk ApS DK EU/EØS Håndtering af betalinger og organisering 01.12.2020 01.12.2020