slagelse-tilgangen

Slagelse Tilgangen

I Slagelse Talent & Elite arbejder vi ud fra Team Danmarks model, Talenthuset, der skal fungere som ”ledestjerne” i dansk talentudvikling. Med afsæt i Talenthuset, har STE udarbejdet ”Slagelse tilgangen”, der skal være retningsangivende for STE’s målsætning indenfor talentudvikling.

”Slagelse tilgangen” sikrer, at vi arbejder målrettet mod at skabe en stærk og sammenhængende kultur, som gør at udøverne opnår en stærk mentalitet i træningen og udenfor sporten. Via et tæt samarbejde mellem kommune, klubber, skole, behandlere, lærere, trænere og forældre bestræber vi os på at opøve egenskaber hos udøverne, som kan hjælpe dem til at trives, udvikle sig og præstere.


Værdier

For alle i STE skal værdierne i ”Slagelse tilgangen” informere om hvordan vi agerer kulturelt korrekt og arbejder med talentudvikling i hverdagen. Værdierne afspejler, hvordan vi gør i STE og hvad der har særlig værdi for os. Vi ønsker således, at udøverne gennem STE lærer at være strukturerede, social bevidste, selvstændige, målrettede og udviklingsorienterede. I STE anses morgentrænere, STE-ansatte, uddannelseskoordinatorer, lærere, behandlere, forældre og udøvere som har været i STE gennem længere tid, som kulturbærer. Kulturbærer agerer efter vores værdier og skal sikre overlevering af kulturelle træk. Det er dog vigtigt at bemærke, at udgangspunktet for udøvere vil være forskelligt for dem, som starter i talentklassen på Nymarkskolen og dem, som går på en ungdomsuddannelse, hvorfor vi differentierer i forventningerne alt efter alder.

'