Idrætstalentklasser på Nymarksskolen

Slagelse Talent & Elites tilbud til atleter i folkeskolen er Talentklasserne på Nymarksskolen.

På Nymarkskolen har elever i 7. til 9. klasse mulighed for morgentræning. Jan Kristensen er idrætskoordinator, og hjælper eleverne med at planlægge deres skole og træning.

Jan kan kontaktes på mail: Jansk@slagelse.dk eller telefon: 23 22 12 13
Du kan læse mere om Talentklasserne her


Xclass

Xclass er 10.klasse-centeret i Slagelse.

Xclass tilbyder fleksible rammer, således at atleten kan deltage i morgentræning og andre aktiviteter relateret til Slagelse Talent & Elite eller til sin sport. Xclass udbyder en række forskellige linjer. Det aftales på individuelt niveau, hvordan deltagelse i morgentræningen forløber. Viceskoleleder Kristian Thanning er kontaktperson på skolen. 

Xclass elever kan deltage i Slagelse Talent & Elites tilbud til elever på en ungdomsuddannelse. Læs mere her tilbuddet her

Kristian kan kontaktes på mail: Krtha@slagelse.dk
Du kan læse mere om Xclass og hvilke linjer de udbyder her