Ungdomsuddannelser i Slagelse

På ungdomsuddannelserne i Slagelse, er der mulighed for at studere HHX, HTX, STX, HF eller en erhvervsrettet uddannelse, samt alle uddannelser på VUC Vestsjælland Syd. Ungdomsuddannelserne er samlet og centralt placeret, hvilket giver god adgang til transportmuligheder.STX, HHX og HTX

Slagelse Gymnasium (STX) og ZBC (HHX og HTX) har indgået et særligt samarbejde omkring talenter på tværs af uddannelserne. Der er udvalgt 4 studieretninger, som giver mulighed for morgentræning. For at skabe rum til morgentræningen går elever fra de 4 udvalgte linjer til fællesundervisning i faget Dansk. Således har man ikke dansk sammen med sin stamklasse, men derimod sammen med de andre Slagelse Talent & Elite elever, som man morgentræner med.

BEMÆRK: Timerne for den fælles danskklasse er placeret mandage og fredage fra 15.10-16.30. Dog med forbehold for, at timerne kan rykkes.

De fire udvalgte linjer er:

STX:

Studieretning 1: Matematik A - Fysik B - Kemi B

Studieretning 6: Engelsk A - Samfundsfag A - Matematik B

HTX: 

Bioteknologi: Bioteknologi A - Matematik A

HHX: 

Økonomi og marketing: Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

Ved valg af andre studieretninger afhænger deltagelse af morgentræning af dit skema. Du kan dog stadig få gavn af alle de andre muligheder, der er i Slagelse Talent & Elite.


HF

En HF kan tages på Slagelse Gymnasium eller på VUC. På Slagelse Gymnasium er det ikke muligt at få fri til morgentræning. På VUC er dette muligt. Forløbet aftales individuelt for den enkelte elev.


Erhvervsuddannelse og EUX

Hvis du ønsker en erhvervsuddannelse eller EUX, kan du ligeledes få mulighed for morgentræning.
Ved atleter på erhvervsuddannelserne eller EUX lægger vi, i samarbejde med skolen, en individuel karrirereplan for hver atlet. På grundforløb 1 og 2 kan skolen sikre morgentræning, såfremt atleten lever op til bekendtgørelsens krav. Ved de efterfølgende praktikpladser afhænger muligheden for morgentræning af, hvilken uddannelse du tager og hvor du skal i praktik. Dette aftales individuelt med skolens uddannelseskoordinator.


VUC Vestsjælland Syd

VUC udbyder udover HF, som er beskrevet ovenover, HF enkeltfag, AVU (almen voksen uddannelse - tilsvarende folkeskolens 9. og 10. klasse), EUD-forberedende forløb på ZBC og på VUC i Ringsted, FVU (Forberedende Voksen Undervisning) dansk og matematik, Ordblindeundervisning og Virksomhedsrettede kurser. Ved alle uddannelserne lægges en individuel karriereplan for hver atlet.

Slagelse Talent og Elite © 2016- 2020