Ungdomsuddannelser i Slagelse

På ungdomsuddannelserne i Slagelse, er der mulighed for at studere HHX, HTX, STX, HF eller en erhvervsrettet uddannelse, samt alle uddannelser på VUC Vestsjælland Syd. Ungdomsuddannelserne er samlet og centralt placeret, hvilket giver god adgang til transportmuligheder.

Både ZBC (HHX/HTX), ZBC (EUD/EUX) og Slagelse gymnasium er Team Danmark godkendte uddannelsespartnere og er derfor sæligt velegnede at vælge hvis du vil have de optimale betingelser for at kombinere skole og sport.STX, HHX og HTX

Slagelse Gymnasium (STX) og ZBC (HHX & HTX) har indgået et særligt samarbejde omkring talenter på tværs af uddannelserne. Dette giver atleterne fra Slagelse Talent & Elite en fleksibilitet med hensyn til afleveringer, fravær og en øget forståelse for livet som elite atlet fra uddannelsernes side.

Der er ikke restriktioner for hvilke linjer du kan vælge som STE atlet. Den enkelte skole har dog nogle studieretninger de anbefaler, da der kan være stor forskel på antallet af valgfag og linjernes indflydelse på antallet af timer og skemaets udforming. 

Uanset hvilken studieretning du vælger vil du dog stadig få gavn af alle de muligheder, der er i Slagelse Talent & Elite.

 

Ønsker du at vide mere om STX så kontakt Slagelse Gymnasiums elitekoordiantor Trine Fotel på tf@slagelse-gym.dk

Ønsker du at vide mere om HHX/HTX så kontakt ZBC's elitekoordinator Nicklas Frederiksen på nlfr@zbc.dk


HF

En HF kan tages på Slagelse Gymnasium eller på VUC. Forløbet aftales individuelt for den enkelte elev.


Erhvervsuddannelse og EUX

Hvis du ønsker en erhvervsuddannelse eller EUX, har du ligeledes mulighed for morgentræning.
Ved atleter på erhvervsuddannelserne eller EUX lægger vi, i samarbejde med skolen, en individuel karrirereplan for hver atlet. Ved de efterfølgende praktikpladser afhænger muligheden for morgentræning af, hvilken uddannelse du tager og hvor du skal i praktik. Dette aftales individuelt med skolens uddannelseskoordinator.

Ønsker du at vide mere om EUX/EUX så kontakt elitekoordinator Søren Bæk på Soba@zbc.dk


HF & VUC Klar

HF & VUC klar udbyder udover HF, som er beskrevet ovenover, HF enkeltfag, AVU (almen voksen uddannelse - tilsvarende folkeskolens 9. og 10. klasse), EUD-forberedende forløb på ZBC og på VUC i Ringsted, FVU (Forberedende Voksen Undervisning) dansk og matematik, Ordblindeundervisning og Virksomhedsrettede kurser. Ved alle uddannelserne lægges en individuel karriereplan for hver atlet.

Ønsker du at vide mere om HF & VUC Klar så kontakt vicerektor Lene Meyland på lme@vucklar.dk